เทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
บรอดแบนด์ไร้สายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าของทุกคน
บรอดแบนด์ไร้สายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล (Digital Divice) ระหว่างเมืองและชนบท HSPA มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนบรอดแบนด์สู่ตลาดโลก ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากหลายล้านรายเป็นพันล้านราย

ขณะที่มีผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ประมาณ 350 ล้านรายทั่วโลก แต่ทว่าความจริงก็คือ ประชากรส่วนใหญ่ของโลกยังไม่สามารถเชื่อมต่อบรอดแบนด์ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ในชนบทที่ยังอยู่ห่างไกล ดังนั้น ทางออกเดียวก็คือ การรวมกันของบรอดแบนด์มีสายกับเทคโนโลยีล่าสุดของ HSPA เพื่อสามารถให้บริการการเชื่อมต่อผ่านบรอดแบนด์แก่ทุกคนได้

รัฐบาลของหลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับบรอดแบนด์ไร้สาย เนื่องจากก่อประโยชน์มากมายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บรอดแบนด์ทำให้ชีวิตประจำวันของเราดีขึ้น ทั้งการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพและการศึกษา ข้อมูลต่างๆ และความบันเทิง นอกจากนี้ บรอดแบนด์ยังก่อให้เกิดกิจกรรมทางการค้าใหม่ๆ รวมทั้งความเจริญของอุตสาหกรรมและทำให้สังคมเติบโตต่อไปได้อีกด้วย

การให้บริการบรอดแบนด์ที่ทั่วถึงแก่ประชากรทุกคนของประเทศเป็นสิ่งสำคัญ บรอดแบนด์ไร้สายเป็นวิธีที่รวดเร็วและประหยัดที่สุดในการเชื่อมต่อพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ที่ไม่มีโทรศัพท์พื้นฐานหรือมีโทรศัพท์พื้นฐานน้อย เช่น กรณีเทลสตาร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศออสเตรเลียเลือกอีริคสันเพื่อติดตั้งบรอดแบนด์ด้วยเทคโนโลยี WCDMA/HSPA การติดตั้งใช้เวลาไม่ถึง 10 เดือนสามารถครอบคลุมประชากรกว่า 98%

การให้บริการทางด้านบรอดแบนด์ในพื้นที่เล็กๆสามารถก่อให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ได้ เช่น MTN ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในแอฟริกาใต้ ใช้กลยุทธ์แฟรนไชส์ เริ่มจากการให้บริการบรอดแบนด์โดยผ่านร้านเล็กๆที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตในชนบท MTN ให้ความสำคัญในเรื่องบริการส่งข้อมูลผ่านโครงข่าย HSPA ของอีริคสัน ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 12 เดือนการใช้งานเครือข่ายเพิ่มขึ้นถึง 230% และผู้ใช้บริการรายเดือนเพิ่มขึ้น 78%

เห็นได้ชัดว่าการเชื่อมต่อความเร็วสูงทำให้การส่งข้อมูลแบบไร้สายเติบโต ทำให้ผู้ใช้ตื่นตากับบริการแปลกใหม่มากมาย ผู้ให้บริการรายหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกพบว่าการใช้งานเครือข่ายเพิ่มขึ้นถึง 560% ใน 9 เดือน ในขณะที่ผู้ให้บริการอีกรายในยุโรปพบว่า การใช้งานเครือข่ายเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% ในระยะเวลาเดียวกัน

ส่วน “3” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในสวีเดน ตั้งแต่เสนอบริการ HSPA ที่คิดราคาแบบอัตราเดียว (flat rate) การใช้เครือข่ายได้เติบโตถึง 300% ในเวลาเพียงแค่ 3 เดือน เช่นเดียวกับ Mobikom Austria ในออสเตรีย ก็มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกันในการขาย HSPA ดาต้าการ์ด

ประโยชน์ที่ได้จากบรอดแบนด์ที่เชื่อมต่อได้ทันทีทุกที่ทุกเวลามีมากมาย เช่น ความก้าวหน้าในด้านแพทย์ทางไกล (telemedicine) แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคโดยผ่านวีดิโอ คอนเฟอเรนซิ่ง (video conferencing) และการส่งข้อมูล อย่าง x-rays และผลการตรวจได้โดยไม่ต้องเดินทาง ประชาชนที่อยู่ในสังคมที่มีการใช้บรอดแบนด์จะได้รับริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บรอดแบนด์ไร้สายยังนำไปสู่การเรียนรู้แบบใหม่ ทำให้สะดวกในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น ความร่วมมือระหว่างอีริคสันและมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ที่นำประโยชน์จากการเรียนทางไกลในหลายประเทศของทวีปแอฟฟริกา ส่งผลให้นักศึกษาในพื้นที่ที่ห่างไกลในแทนซาเนีย ยูกันดาและแอฟริกาใต้สามารถส่งและรับวีดิโอ ภาพและเนื้อหาในเอกสารการเรียนรวมถึงสามารถเข้าร่วมในการอภิปรายออนไลน์ได้

ผลการศึกษาของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2549 ระบุถึงผลประโยชน์มากมายของ บรอดแบนด์ รวมถึงการก่อให้เกิดการเติบโตทางด้านการจ้างงานและธุรกิจ ที่น่าสนใจก็คือ การค้นพบว่าในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอจะค่อนข้างได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเชื่อมต่อผ่านบรอดแบนด์

เป็นที่ชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลการสื่อสาร บรอดแบนด์เป็นตัวเร่งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้วยเหตุผลที่สำคัญเช่นนี้ ส่งผลให้รัฐบาลมาเลเซียทำการเปิดตัวนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ เพื่อมุ่งที่จะเพิ่มอัตราการเข้าถึงบรอดแบนด์จากเกือบ 0% ในปี พ.ศ. 2548 เป็น 10% ภายในปี พ.ศ. 2551

ปัจจุบันเครือข่ายไร้สาย HSPA สามารถรองรับความเร็วในการดาวน์โหลดได้สูงถึง 7.2 Mbps และความเร็วในการอัปโหลดที่ 1.4 Mbps ซึ่งเร็วกว่าการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์มีสาย ภายใน 2 ปีข้างหน้า การพัฒนาของ HSPA จะทำให้ความเร็วในการดาวน์โหลดเพิ่มสูงถึง 42 Mbps และความเร็วในการอัปโหลดสูงถึง 12 Mbps ซึ่งพัฒนาการไม่ได้หยุดยั้งเพียงแค่นั้น แต่ยังก้าวไปสู่ Long Term Evolution (LTE) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นต่อไปของ GSM/HSPA ที่คาดว่าจะเพิ่มความเร็วไปถึง 200 Mbps

การเลือกใช้ HSPA ยังเป็นการประหยัดจากการขยายการผลิต (economies of scale) เนื่องจาก HSPA เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี GSM/HSPA ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 2,500 ล้านราย มีโครงข่าย WCDMA/HSPA เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์มากมายทั่วโลกเกือบ 140 โครงข่าย และอีก 47 โครงข่ายที่กำลังจะเปิดให้บริการในอนาคต

การเปิดตัวเครือข่าย HSPA ได้รับการยอมรับสูงกว่าที่คาดไว้ ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการโครงข่ายบรอดแบนด์ไร้สาย HSPA มีมากกว่า 800 ล้านรายแล้ว นักวิเคราะห์คาดว่าจากยอดผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ทั่วโลกประมาณ 1,800 ล้านราย ภายในปี พ.ศ. 2555 จะเป็นผู้ใช้บริการโครงข่ายไร้สายประมาณ 1,200 ล้านราย และจากรายงานการวิจัยของจูนิเปอร์ รีเสิร์ช คาดว่าเกือบ 70% ของผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย จะใช้โครงข่าย WCDMA/HSPA

ความต้องการใช้บริการบรอดแบนด์ไร้สายอย่างมากมาย หมายถึงความต้องการแถบความถี่มากขึ้น เรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นสำคัญ ITU (International Telecommunication Union) คาดว่าจะมีความต้องการแถบความถี่เพิ่มขึ้นประมาณ 700-1200 MHz เพื่อรองรับบริการบรอดแบนด์ไร้สายสาธารณะจนถึงปี พ.ศ. 2563 ซึ่งหมายความว่ามีความต้องการแถบความถี่เพิ่มขึ้น 2 หรือเกือบ 3 เท่าของที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ยังมีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2553 จะมีการใช้บริการทางด้านข้อมูลมากกว่าบริการทางด้านเสียง ปรากฏการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น คาดว่าเมื่อถึงปี พ.ศ. 2558 จะมีเพียงแถบคลื่นความถี่ IMT-2000 extension band 2500-2690 MHz เท่านั้นที่นานาประเทศจะตกลงร่วมกันว่าเป็นแถบคลื่นความถี่เพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับเทคโนโลยี 3G

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากบรอดแบนด์ไร้สาย มีการใช้งานอย่างครอบคลุมอย่างแท้จริงและคุ้มค่าในการลงทุน ต้องมีการจัดสรรแถบความถี่อย่างเพียงพอ ทั่วโลกควรร่วมมือกันเพื่อเลือกเทคโนโลยีและมาตรฐาน ไม่ควรจัดสรรแถบความถี่เดียวกันให้แก่เทคโนโลยีที่ไม่มีข้อกำหนดควบคุม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรบกวนของคลื่นความถี่ในพื้นที่นั้นๆ และหลีกเลี่ยงการเสียเปล่าของแถบความถี่ที่เว้นไว้เพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างกัน

ที่มา// http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9510000029769

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน เทคโนโลยี คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s